Missie en doel


Serve the City heeft ten doel om eenheid in de samenleving te creëren door de stad te dienen, door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

Serve the City tracht haar doel te bereiken door onder meer:
  • gemotiveerd door ons geloof in Jezus en dit uit te reiken naar mensen die hulp nodig hebben;
  • het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten;
  • het actief contacten leggen en onderhouden met de sociaal maatschappelijk georiënteerde organisaties in de lokale gemeenschap;
  • het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun religie, etnische achtergrond of sociale status;
  • het bundelen van krachten van individuen en het bevorderen van de samenwerking van deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbehoevende samenleving kunnen helpen;
  • het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die initiatieven;
  • het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen – dit alles in de meest ruime zin van het woord.