Wie zijn wij?Wij zijn een groep enthousiaste bewoners van Den Haag die iets voor de Haagse samenleving wil betekenen. We willen met het Serve the City project aan mensen laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact op je medemens kunt hebben. In 2005 is Serve the City gestart in Brussel en heeft zich verspreid naar andere wereldsteden en dus ook in Den Haag!

Met dit initiatief willen we Den Haag laten zien dat we ergens voor staan! We nodigen iedereen, ongeacht  geloofsovertuiging, ras, of sociaaleconomische achtergrond uit om mee te doen.


Want wij hebben ook jou nodig om een verschil te maken tijdens één van onze komende actiedagen! En iedereen heeft talent, of het nu vuil opruimen is op straat, kinderen vermaken tijdens een kinderfeest, wandelen met bejaarden, you can make a difference!

Je bent wat je betekent!